Nganggo Cara Ngapak, Wolung Jam Lancar Maca lan Nulis Aksara Jawa

oleh -130 Dilihat
SINAU: Bedah Buku Gampang Eling Cara Ngapak, Teknik Praktis Hafal Aksara Jawa, Rabu (7/6/2023), di Kampus UNU Yogyakarta. Buku Gampang Eling Cara Ngapak Teknik Praktis Hafal Aksara Jawa karya Ahmad Fikri AF. (solihul hadi/jmc)

JogloMataram.Com – Saliyane matematika, piwulang basa Jawa ing bangku sekolah isih dianggep momok. Tau kedaden, saperangan bocah nganti nangis alias kapok sawise ngrasa kangelan sinau maca lan nulis aksara Jawa utawa Hanacaraka. Gurune mumet dhewe.

Prihatin mangerteni kahanan sing kaya ngono kuwi, Ahmad Fikri AF, salah suwijining pawongan asli Betawi Jakarta banjur nemu ide arupa metode anyar sinau maca lan nulis aksara Jawa. Carane gampang banget.

“Nganggo metodeku iki wolung jam dijamin wis bisa maca lan nulis aksara Jawa. Yen ora bisa, gurune sing kliru,” ngono kandhane Fikri, Rebo (7/6/2023), ing kampus Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, nalika dadi narasumber Bedah Buku Gampang Eling Cara Ngapak, Teknik Praktis Hafal Aksara Jawa.

Acara iki diadani dening Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY kanthi mitra anggota Komisi D DPRD DIY saka Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), Syukron Arif Muttaqin.

PAWARTOS LIYANE:Ngadepi Idul Adha, Danang Perintah Kiriman Kewan Kurban Diawasi Ketat

Ing babagan siji iki, Fikri kang tau nyantri ing salah suwijining pondok pesantren kawentar iku, ora salah yen jenenge banjur kecathet dening sejarah minangka ahli aksara Jawa ing wewengkon Ngayogyakarta.

Nganggo pecis lan batik lengen dawa, sangarepe peserta bedah buku yaiku mahasiswa lan para kiai sarta bu nyai sarta tamu undangan, Inisiator lan Penggerak Kampung Aksara Pacibita iki rumangsa mongkog kasil nemokake cara paling gampang sinau maca lan nulis aksara Jawa kanthi aran Cara Ngapak.

Satemene istilah kuwi dudu basa Banyumasan ananging singkatan saka lima aksara Jawa yaiku Ca, Ra, Nga, Pa, Ka. Metode kuwi saiki wis kacethak dadi buku.  Judule “Gampang Eling Cara Ngapak Teknik Praktis Hafal Akasara Jawa”.

Kanthi blak-blakan, Fikri ora kabotan buku karyane didum gratis.  Malah dheweke nduwe panemu sarta pangajab ilmune luwih becik sumebar, ora perlu disimpen, syukur bisa dadi amal jariyahe sing diundhuh ing tembe mburi.

Geneya kok bisa cepet? Marang wartawan sabubare acara bedah buku, Fikri nerangake Metode Cara Ngapak haram hukume diapalake. “Yen nganggo dhasar apalan bisa wolak-walik malah bisa uga apalane ilang babar blas. Yen nganggo metode iki aku wani njamin bisa cepet, langsung bisa maca Serat (serat Jawa kuno tinggalane para kiai lan ulama),” kandhane sinambi menehi semangat.

Wis ora kapetung pira wae sing ngangsu kaweruh babagan aksara Jawa. Kabeh kasil. Fikri banjur crita, ana pawongan saka Imogiri Bantul teka neng omahe pengin sinau jalaran minangka kanggo syarat ndhaftar dukuh. Wektune mepet. Kaya liya-liyane, ora nganti itungan dina wis kasil maca lan nulis aksara Jawa. “Conto liyane isih akeh,” jawabe Fikri.

Syukron Arif Muttaqin kang uga dadi pemakalah bedah buku ngandhaake pambudidaya nguri-uri basa, kabudhayan lan aksara Jawa tantangane ora entheng.

PAWARTOS LIYANE:Bocahe Nangis Terus, Isa Ora Isa Tetep Mulih

Sebabe? Kanthi blaka, Syukron nerangake bebrayan jaman saiki ora bisa ucul saka gempuran kolonialisme lan penjajahan model anyar. Wujude maneka warna, salah sijine arupa teknologi digital.

“Bab iki sing nyebabake jati dirine wong Jawa suwening suwe bisa ilang, amarga akulturasi budhaya campur bawur ora karuan,” kandhane.

Kasunyatane, generasi milenial jaman saiki geneya luwing kesengsem budhaya Korea utawa Jepang tinimbang budhaya leluhure dhewe, Jawa. Malah kepara luwih bangga bisa nulis aksara Korea ketimbang aksara Jawa kanggo status WA, IG, Facebook lan sapanunggalane.

Wakil Rektor UNU Yogyakarta Abdul Ghofar lan pemakalah liyane yaiku Ketua RMI (Rabithah Ma’ahid Islamiyyah) PWNU DIY, KH Muhammad Nizam Yahya lan Direktur Kepesantrenan Eksternal UNU Yogyakarta, Mohammad Alfuniam, minangka moderator, melu bungah Cara Ngapak karyane salah suwijine warga Nahdliyin iki oleh penghargaan kategori Inovasi Terbaik OPSI (Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia) Kemendikbud RI Tahun 2022.

Kepala Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY, Dewi Ambarwati, uga sarujuk.

Satemene, ya ngene iki sing wis suwe ditunggu-tunggu guru-guru basa Jawa, kanthi pandonga marang Allah SWT muga-muga wae ora ana pepalang anggone nguri-uri aksara Jawa. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *