Tengah Wengi Kepeksa Mudik Pemalang

oleh -94 Dilihat
oleh

AKU mlebu ngomah. Kunci Xenia sing cemanthel mburi lawang tak jupuk, terus tak wenehke Winarto.

“Nyoh om. Digawa wae sak cukupe. Alhamdulillah, bensine mau wes tak kebaki. Dadi kowe ra perlu mampir mampir. Ning sak jane ana apa ya?,” aku takon setengah gumun.

“Pakde ngerti tho, Inyong wes seminggu iki dandan omah. Mau awan, tukange mbongkar kamar sik mburi. Kamar sik kawit inyong tuku omah kuwi, ming tak nggo gudang. Mbuh ngopo, koq wiwit sore mau Satria rewel terus ra gelem meneng. Jare weruh wujud ireng gedhe dhuwur arep nekak deweke,” jawabe Winarto katon ora tenang.

Aku ora tega kesuwen nanggapi critane amarga mesake karo keluargane.

“Ya wes. Gek budal wae. Ngati-ati muga muga lancar kabeh,” kandhaku ora karep nundhung.

PAWARTOS LIYANE: Diaspora Jawa Sadonya Nyambangi Yogyakarta, Kelangan Silsilah Leluhure Franky Sakimon Kromowinangoen Isih Lancar Krama Inggil

Kamis paing, utawa 2 dina sawise, Winarto wes melu jagongan neng pos ronda.

Kaya ngerti yen aku karo kanca-kanca lagi nyritake kedadean keluargane, Winarto tanpa ditakoni nuli crita.

Winarto ngandhake yen seka Sleman tumekaning Pemalang, ora ana kedadean sing aneh, kejaba Satria, anake sik isih umur 4 taun ora wani nyawang ngarep.

Satria terus wae ndingkluk dipangku lan dikekep ibune.

Tekan Pemalang, wes mesti wae keluargane Winarto geger. Kaget weruh anake koq jam 3 esuk wes tekan ndesa.

Bapak ibune uga adi adine pada takon sebabe Winartomulih kanthi ora kaya adat sabene.

PAWARTOS LIYANE: Ora Namung Kewajiban Kuliah, KKN Kuwi Panggilan Jiwa

Sakwise mlebu ngomah, lan nuroke Satria, Winarto nuli nyritake lelakon sing dialami.

Kawit deweke nuku omah ning perumahan kuwi setahun kepungkur, nganti tekan wanci deweke dandan dandan omah.

“Wiwit manggoni omah kuwi setahun kepungkur Inyong ora ngrasake ana sik aneh. Yo ming Mei sik nate crita, nek deweke kadang krasa ana sik glibat glibet. Utamane yen wes bar Maghrib utawa tengah wengi. Bapak karo ibu kan weruh, pancen Mei kae kendhel, ora jirih,” kandhane Winarto ngwiwiti crita. (bersambung/warjono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *