Garwa Dalem Sri Sultan lan Garwa Dalem Sri Paku Alam Rawuh ing Senam Perwosi Sleman

oleh -87 Dilihat
SENAM: Bupati Sleman inga tur pambagyharja mratelaake yen Kabupaten Sleman terus kupiya supaya kabeh warga Sleman tansah pinayungan bagas waras. (ist)

JogloMataram.Com – Kangjeng Gusti Ratu (GKR) Hemas lan Kangjeng Gusti Bendara Raden Ayu (KGBRAy) Paku Alam X, dina Setu (10/6) rawuh ing Lapangan Pemda Kabupaten Sleman, ing Beran, Sleman.

Kekarone, kaamping Ketua KONI DIY, Djoko Pekik, rawuh ing Sleman saprelu nyengkuyung olah kridha senam kanggo mengeti ambal warsa kaping 56 Perwosi (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia).

Rawuhe GKR Hemas lan KGBRAy Paku Alam X kang kaamping Djoko Pekik, dipapag Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

Bupati Sleman inga tur pambagyharja mratelaake yen Kabupaten Sleman terus kupiya supaya kabeh warga Sleman tansah pinayungan bagas waras.

PAWARTOS LIYANE: Merti Umbul Manten, Warga Pangukrejo Kendhuren

Kanggo njaga supaya tetep widada bagas waras iku salah sijine kanthi olahraga. “Pamarintah Kabupaten Sleman nggemblengake tekad, arep terus nyawisake infranstruktur olahraga ini 17 kapanewon. Kabeh iku kanggo masyarakat supaya bisa tetep olahraga,” mangkono pangandikane Bupati Sleman.

Dene GKR Hemas ngendika, ngajak Perwosi supaya ora mung ngadani olahraga nanging uga nggulawenthah lan paring seserepan kanggo kabeh-kabeh kulawarga kenapa kudu olahraga. Apa maneh, kanggo para wanodya, kudu tetep seger lan bagas waras.

“Aku ngajab supaya Persowi terus paring wawasan lan seserepan kanggo masyarakat, bab perlune olahraga,” mangkono ngendikane Garwa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Ing adicara itu, panjenenganne GKR Hemas maringake partisara kanggo 10 atlet putri sing wus mbuktekake prestasi unggul. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *