Rerangke Pengetan Milad Kaping 80, UII Nganaake Festival Seni

oleh -124 Dilihat
GAYENG: Festival Seni mengeti Milad kaping 80 UII. (atan sulaiman/jmc)

JogloMataram.Com -Sedhela maneh, Universitas Islam Indonesia, bakal mengeti dina kalairanne kang kaping 80, utawa tembunge Milad ke-80.

Ing rerangkene milad, pamulangan inggil sing paling sepuh ing Indonesia iku nganaake Festival Seni. Festival kang dianaake ing Auditorium K.H Abdul Kahar Muzakir, ing kampus UII sing mapan ana Jalan Kaliurang kilometer 14, Ngemplak, Sleman iku mitontonake kelompok-kelompok seni sing ngrembaka ing kampus. Embuh kuwi saka kalangane mahasiswa, karyawan, utawa para dosen.

Ing satengahe auditorium sing cukup jembar, dicawisake angkringan rong grobag kanggo nyuguh para tamu.

Sa orane ana sangang grup kang tampil ing panggung seka isuk nganti awan.

Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid ngendika sengaja nganaake festival seni, kanggo mengeti dina kalairanne kampus, ngrembakaake babagan olah seni ingkalangane sivitas akademika lan sing luwih penting maneh, kanggo larase kridha pikir lan kridha seni.

PAWARTOS LIYANE: Para Kadang Tani Diajak Wiwit Migunaake Teknologi Modern

“Kanggo gawe larase utek tengen lan utek kiwa. Biasane ngedhur tumandang nyambut gawe, sing akehe migunaake utek tengen. Kanthi kridha seni iki diangkah supaya utek kiwa uga antuk bageyan tandang,” ngendikane Rektor.

Rektor UII iku ngendika yen ing wektu-wektu ngarep, gelar budaya ing kampus iki arep terus dianaake.

Hana Isnaini sing saben dinane Kepala Urusan SDM Fakultas Kedokteran UII uga ngendika yen festival ini nyenengake. “Kena kanggo hiburan lan kanggo seneng-seneng, ngraketake anggone kekancan,” ujare Hana. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *