Siji Thil Sing Bener, Nalika Wakil Rakyat Gawe Sayembara Nulis Aksara Jawa

oleh -126 Dilihat
PENGAREP-AREP: Atmaji nduweni pangajap kawiwitan dina iki masyarakat ing Yogyakarta kepriye bisa migunaake basa Jawa saben dinane. (sholihul hadi/jmc)

JogloMataram.Com – Nulis aksara Jawa sejatine gampang. Menawa ana sing ngarani angel amarga kurang mempeng angggone sinau. Iki kabuktekake nalika anggota Komisi B DPRD DIY, Atmaji, gawe sayembara nulis aksara Jawa.

Sayembara dadakan kang dianaake wakil rakyat iki minangka bagian saka kagiyatan “Penguatan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial melalui Restorasi Sosial Berbasis Budaya Jawa Mewujudkan Kesejahteraan Sosial”, Rebo (14/6/2023), mapan ing  Laguna View Kawasan Jembatan Kretek II Parangtritis Bantul.

“Nuwun idin menika sanes kampanye, ditulis ingkang leres,  nggih,” ngendikane Atmaji.

Wektune ditemtoake udakara telung menit kanggo nulis ukara “lenga saceret” kanthi aksara Jawa ananging praktekke punjul saka limang menit.

Saceret kang dimaksudake Atmaji dudu piranti masak ananging ukuran.

PAWARTOS LIYANE: Pengetan Dina Bhayangkara Kaping 77, Polda Nganaake Tradhisi Mundhut Toya Suci ing Umbul Manten

Saperangan paserta katon sengkut anggone nyoba nyorat-nyoret aksara Jawa ing salembar dluwang lan bukune dhewe-dhewe. Ana salah sijine paserta kang nyonto saka handphone.

“Mboten kenging mbukak hape. Mbukak wae ya kleru…,” kandhane Atmaji sinambi gegojegan.

“(Jawabane) diparingi asma karo alamate, syukur nomer hape. Setunggal menit malih wektunipun,” kandhane maneh.

Saka 30-an peserta kagiyatan kang dianaake Dinas Sosial (Dinsos) DIY kuwi udakara ana wong pitu sing kasil ngrampungaek jawaban banjur masarahake dluwang kuwi marang Atmaji minangka dewan juri, kanthi tandha kutip, sayembara kasebut.

Ewasemono jawabane kang bener mung siji thil.

“Nggone Pak Asrowi kleru, Pak Radi taksih klentu.”

PAWARTOS LIYANE: Crita Prastawa Sejarah ing Tlatah Kotabaru Kutha Yogyakarta

“Mbak Nina lan Mbak Neti (jawabane) kleru. Pak Gunadi matur nuwun, ananging taksih klentu.”

“Mas Alip, leres. Niki pak guru nggih…”

Alib Biyono saka Imogiri sabanjure nampa bebungah karana bisa menangake sayembara, kamangka Atmaji wis nyepakake telung amplop.

Wakil Rakyat saka Bantul kang uga dadi narasumber kagiyatan kasebut bebarangen budayawan Bambang Wisnu Handoyo sarta Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih, banjur nerangake samesthine wong Jawa mongkog atine nduweni aksara Jawa kang unggul.

Menehi conto ing nagara Thailand kabandhingake ing Yogyakarta, Atmaji rumangsa marem nalika sakabehane papan arane kantor dinas lan kantor pamarentah katulis kanthi aksara Jawa.

PAWARTOS LIYANE: Iki Carane Milih Kewan Kanggo Kurban

Nambahi katerangan, Bambang Wisnu Handono njelasake yen basa ing ngendi wae bisa ngalami pasang surut ananging aksara ora ngalami owah-owahan. Mulane kamus basa Jawa sansaya kandel cetakane. “Gonta-ganti kamus (basa Jawa) dadi tambah kandel. Ya ngono kuwi aksara,” ature.

Minangka panutup katerangane, Atmaji nduweni pangajap kawiwitan dina iki masyarakat ing Yogyakarta kepriye bisa migunaake basa Jawa saben dinane, kawiwitan saka kulawargane dhewe-dhewe karana ing sajroning basa mengku unggah ungguh lan tata krama.

Ngenani babagan tata krama, Bambang Wisnu Handyono sarujuk, Yogyakarta kang kasebut Daerah Istimewa samesthine rakyate tansah ngugemi piwulang luhur kuwi sajrone urip bebrayan ing masyarakat. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *