Cara Ngabekten ing Taun Iki Beda Karo Biasane

oleh -95 Dilihat
Sri Sultan (lenggah dhampar) nampa sembah karna saka KGPAA Laku Alam X

JogloMataram.Com – Sa uwise pageblug covid-19 mendha, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, nganaake maneh tradhisi sungkem utawa ngabekten Riyaya Idul Fitri.

Kaya kang dianaake ing 1 Sawal Ehe 1956 (warsa Jawi) ngepasi dina Setu (22/4) kepungkur. Tradhisi sungkem utawa Upacara Ngabekten iki, dianaake sing sepisanan sa uwise telung tahun prei margo covid-19.

Upacara Ngabekten dina sepisanan, bebarengan karo anane upacara HGarebeg Sawal. Ngabekten ini, kaperang Ngabekten Kakung lan Ngabekten Putri.

“Sa liyane Ngabekten, ing taun iki uga dianaake maneh Garebeg, yaiku metune gunungan saka Keraton Ngayogyakarta tumuju Masjid Gedhe, Pura Pakualaman lan Kepatihan,” mangkana ngendikane GKR Maduretno, Penghageng KHP Parasraya Budaya ing wektu kepungkur.

PAWARTOS LIYANE: Rumangsa Melu Handarbeni, Mahasiswa Asal NTT Reresik Ring Road Lor

Upacara Ngabektek dina sepisanan, Setu 1 Sawai Ehe 1956 Ngabekten Kakung, kaperang antarane Ngabekten Hageng Kakung, Ngabekten Gangsal Jungan, Ngabekten Darah Dalem, dan Ngabekten Mirunggan. Ngabekten Hageng Kakung dianaake wanci jam 10.00 – 12.00 WIB.

Ing Ngabekten Hageng Kakung iki sing rawuh antarane Adipati Pakualaman, KGPAA Paku Alam X, kabeh Mantu Dalem, para Bupati (kakung) lan Pj Walikota lan Abdi Dalem golongan Punakawan lan Kaprajan apangkat Riya Bupati Anom lan Riya Bupati Sepuh. Sakabehe udakara 80 priyayi. Upacara iki mapan in Kagungan Dalem Bangsal Kencana.

Sigeg sedhela, ing papan kono uga dianaake Ngabekten Ngabekten Gangsal Jungan. Ing upacara iki, Abdi Dalem golongan Punakawan apangkat Wedana lank ang luwih dhuwur. Bubar Ngabekten Gangsal Jungan, mapan ing Emper Gedhong Prabayeksa dianaake Ngabekten Dharah Dalem. Ngabekten ini kanggo Wayah Dalem Kakung saka Sinuwun kang Jumeneng.

Sabubare iku upacara Ngabekten kanggo para Abdi Dalem Kanca Kaji, Suranata, lan Abdi Dalem Pengulu sarta Abdi Dalem Juru Kunci masjid, pasareyan, lan petilasan.

Dina esuke, Ngaat (23/4), kawiwitan upacara Ngabekten Hageng Putri lan Ngabekten Abdi Dalem Putri. Ngabekten Hageng Putri mapan ing Tratag Gedhong Prabayeksa kawiwitan jam 10.00 nganti jam 12.00 WIB. Ngabekten kawiwitan saka Garwa Prameswari Dalem GKR Hemas, terus putri pambajeng GKR Mangkubumi, Garwa Dalem KGPAA Paku Alam X, GKBRAy Adipati Paku Alam, terus para Putri Dalem liyane,  GKR Condrokirono, GKR Maduretno, GKR Hayu, lan GKR Bendara.

PAWARTOS LIYANE: Festival Panahan Tradisional Yogyakarta, Acara Unik kanthi Gaya lan Busana Adat Nuswantara

Upacara sateruse kagem para Sentana Dalem Putri, Garwa Pangeran, Wayah Dalem Putri, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo lan para garwa pangarsaning praja sarta Abdi Dalem Putri golongan Punakawan dan Kaprajan.

Dene Ngabekten Abdi Dalem Keparak dadi pamungkase rerangke Upacara Ngabekten tahun iki.

Beda karo kang wis kalakon, ing upacara Ngabekten saiki ora nganggo ngaras jengku (cium lutut) Ngarsa Dalem. Para-para sing marak sowan Ngabekten ditindaake kanthi cara lampah dhodhok, terus ing ngarsane Ingkang Sinuwun, para Abdi Dalem cukup ngaturake sembah.

Dene KGPAA Paku Alam X tetep migunaake cara Sembah Karna. Carane, kaya wong takbiratul ihram ing solat, jempol kekarone nyenggol talingan utawa kuping utawa Karna.

Cara ngabekten kaya mangkene marga covid-19 isih durung ilang. (*)

Kapethik saka kratonjogja.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *