Ngidung Bocah Wis Cures Kagiles Setan Gepeng

oleh -86 Dilihat
Salah sawijine bocah diajak wong tuwane teka ing acara restorasi sosial kang dianaake Dinas Sosial DIY. (sholihul hadi/jmc)

JogloMataram.Com – Menawa thukul pitakonan endi ana wong tuwa ing jaman saiki gegancangan ngekep bocahe nalika rewel banjur ngidungake klawan tetembangan Mijil, Dhandhanggula lan sapanunggalane, kaya-kaya tradhisi kuwi wis cures.

Kosok balene yen bocahe lagi rewel siji-sijine andel-andel kangggo ngleremake tangise ora liya kajaba handphone (HP) alias smartphone utawa gadget, malah kapara ana sing ngarani setan gepeng.

“Dhidhikan kuna ing jaman biyen yen putrane rewel dikidungake,” ature budayawan Bambang Wisnu Handoyo naliki ngisi adicara Restorasi Sosial Berbasis Budaya Jawa Mewujudkan Kesejahteraan Sosial kang dianakke dening Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Rebo (14/6/2023), ing Laguna View Kawasan Jembatan Kretek II Parangtritis Bantul.

Miturut Bambang, bocah jaman saiki luwih akrab karo HP tinimbang wong tuwane. “Cah cilik saiki yen terus-terusan dolanan hape tekan kelas enem SD bisa kacamatanan kabeh,” ujare Bambang.

PAWARTOS LIYANE: Ngidung Bocah Wis Cures Kagiles Setan Gepeng

Banget prihatine malah ndadekake trenyuh ing babagan siji iki, Bambang Wisnu ngelingake saben-saben wong tuwa aja lirwa anggone ngawasi anak-anake supaya ora terus-terusan dolanan HP.

Barang elektronik siji kuwi ing jaman digital iki pancen kayadene alat kanggo mrantasi samubarang pegawean. Ana positife lan negatife, kajaba HP bisa ngrusak tatanan sosial uga bisa nggiles tradhisi.

Ora ateges Bambang Wisnu anti-HP sebab piranti iki uga migunani ing babagan pendhidikan, pamarentahan lan aktivitas ekonomi malah bisa kanggo makarya kaya ta dodolan online lan liya-liyane.

Bambang mekas marang warga DIY supaya ora nglalekake piwulang leluhur arupa tradhisi ngidung, ngudang lan nggadhang. Katelune iku minangka bageyan saka tugase wong tuwa sajrone nggulawentah bocah.

Kasunyatane akeh kadadeyan bocah rewel bisane lerem sawise dicekeli HP. Kasunyatan liyane, ora sithik bocah luwih seneng didekep pembantune amarga saben dinane momong. Kamangka, prastawa nalika bapa biyung ngekep bocah nuwuhake curahan kasih sayang marang anak.

PAWARTOS LIYANE: Ahmad lan Kamil, Umur 15 Taun Apal Quran 30 Jus

“Nyuwun tulung Bapak-Ibu, yen bocahe rewel dikekep lan dikidungake. Sing tuwa wae nek didekep ya seneng apa maneh didekep wong liya, maksude mbahne. Ora kudu tembang Jawa nanging bisa uga… apa aku salah…..,” ujare Bambang klawan gegojegan banjur rengeng-rengeng nembangake pethilan salah sawijine lagu populer ing masarakat: Salah Apa Aku.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Endang Patmintarsih, uga melu prihatin nyawang kahanan saiki ing masarakat, anak umur rong taun sing samesthine durung wektune dolanan HP nalika rewel banjur dicekeli HP supaya anteng.

“Bener, ibune ngrasa nyaman kamangka pola pengasuhan kaya ngene iki ora pener. Jaman biyen yen bocahe nangis digendhong banjur ditembangake lan didongaake. Kekepane ibu kuwi sing bisa mbangun karakter anak kawiwitan nol taun,” ature.

Miturut Endang, gerakan restorasi sosial banget pentinge kanggo mbalekake piwulang-piwulang luhur, etika lan budaya adiluhung supaya masarakat ora kelangan tata krama minangka jati dirining Yogyakarta. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *