Putri Nembang Ilir-ilir, Persembahan Mirunggan Marang Ngarsa Dalem

oleh -88 Dilihat
BANTUAN: Putri Ariani nampa bantuan saka Gubernur DIY. (Humas Pemda DIY)

JogloMataram.Com — Kantor Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ing Gedhong Wilis Kompeks Kepatihan awan iku katon regeng. Ora kaya adat saben dinane, saka papan sing biyasane kanggo kurmat tamu-tamu penting kuwi keprungu tembang Ilir-ilir.

Kanyata, lelagon masyhur karipta dening Sunan Kalijaga kasebut dinyanyekake dening Ariani Nisma Putri. Bocah wadon sing kawentar kanthi paraban Putri Ariani. Tembang Ilir-ilir iku minangka persembahan mirunggan marang Ngarsa Dalem.

Ngarsa Dalem ora pirsa yen Putri Ariani bakal menehi persembahan kusus kanthi tembang kasebut.

“Iki mau spontanitas saka dheweke. Ora mung aku thok sing ngrungokake ananging kanca-kanca uga. Iki minangka kenangan kanggo Jogja. Sukses kanggo Putri,” ngedikane Ngarsa Dalem kadhampingi Sekda sarta pejabat liyane.

PAWARTOS LIYANE: Omah Jadah Kanggo Nglestareake Oleh-oleh Khas Kaliurang

Ngenani tembang Ilir-ilir, marang juru warta Putri njelasake yen tembang kuwi ngemu makna lan piwulang leluhur.

“Ilir-ilir kuwi wujude pesen saka leluhur supaya terus njaga kabecikan, aklak lan uga kanggo nglestarekake tembang Jawa,” ujare Putri kang didhampingi wong tuwane sakloron, Reni Alfianti lan Ismawan Kurnianto.

Ing kalodhangan iku Putri Ariani uga nembangake Loneliness, lagu anggitane sing uga wis tau ditembangake nalika audisi America’s Got Talent.

Murid SMKN 2 Kasihan Bantul utawa Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta iki teka ing Kepatihan ditimbali dening Ngarsa Dalem.

Putri moncer jenenge sawise nampa pengaji-aji golden buzzer ing ajang America’s Got Talent (AGT) 2023. Karana prestasine, Putri Ariani kajaba nampa piagam uga bantuan. Pangalembana iki minangka wujud apresiasi lan dhukungan saka pamarentah marang Putri.

PAWARTOS LIYANE: Turis Kasengsem Wayang Musikal Brubuh Alengka

Kajaba raos marem klawan prestasine remaja putri kelairan 31 Desember 2005 kuwi, Ngarsa Dalem uga pesen yen pendhidikan tetep dadi prioritas lan aja ditinggalake.

Ngarsa Dalem uga paring dhukungan marang Putri sing nduweni cita-cita nerusake pendhidhikan ing Juilliard School Amerika.

“Dheweke nduweni cita-cita nerusake sekolah ing Amerika ananging sadurunge kudu nyanyi (ing AGT 2023) udakara rong sasi telung sasi,” ature Sultan HB X.

Putri Ariani rumangsa bungah tinimbalan dening Ngarsa Dalem. Minangka warga DIY dheweke uga seneng antuk kasempatan silaturahmi sarta nampa piagam pahargyan lan bebungah arupa dhuwit gunggunge Rp 50 yuta.

PAWARTOS LIYANE: Donokerto Mengeti Ambal Warsa Kaping 75

“Rasane seneng banget bisa kepanggih Ngarsa Dalem. Kanggoku iki sawijine kebanggaan. Ngarsa Dalem paring pesen sing paling penting aja lali sekolah lan terus semangat. Ngarsa Dalem uga paring pandonga kanggo kasuksesane Putri ing AGT 2023,” ucape.

Rencanane, ing akhir Agustus 2023 Putri mangkat menyang Amerika kanggo nerusake perjuwangane. Samubarang wis disiyapake kalebu materi lagu lan sapanunggalane.  “Aku wis nyiapake lagu, akeh,” kandhane Putri.

Ismawan Kurnianto nambahake yen pihak sekolah uga wis ora kurang-kurang menehi pambiyantu marang Putri, ing antarane arupa belajar daring saengga ora ketinggalan pamulangan. “Alhamdulillah, saka sekolah banget akehe aweh pambiyantu lan dhukungan,” kandhane. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *