Turis Kasengsem Wayang Musikal Brubuh Alengka

oleh -161 Dilihat
ADEGAN: Pentas wayang musikal Brubuh Alengka ing Bali. (pemkot Yogyakarta)

JogloMataram.Com – Pentas wayang musikal Brubuh Alengka tanggal 24 Juni tekan 25 Juni 2023 kapetung sukses lan kasil nggawe kasengseme warga sarta turis-turis kang padha ngumpul ing Beachwalk Kuta Bali.

Malah ana salah sawijine penonton, Putu Aprilia, ngakoni yen lagi sapisanan iki meruhi ana pementasan kang bisa nggabungake ing antarane seni budaya Bali lan Jogja kanthi apik.

Sasuwene nonton, warga asal Kabupaten Gianyar Bali iku kapencut marang kolaborasi lelagon dhaerah lan kekinian utawa modern klawan iringan musik keroncong. “Apik banget, keren,” komentare Putu, kaya adate nomnoman jaman now nalika mbungahi.

Pagelaran Brubuh Alengka ing Pulo Dewata satemene minangka bageyan saka event seni budaya “Jogja Art Night” kang dipepucuki dening Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta.

PAWARTOS LIYANE: Donokerto Mengeti Ambal Warsa Kaping 75

Dene kena apa diarani wayang musikal sebab pagelaran kang dikreasi dening 60 seniman iku nggabungake maneka cabang seni. Tari, musik, wayang gaya lan visual animasi nyawiji ing siji panggung.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti ing sambutane nalika mbukak acara kasebut ngendika, Jogja Art Night minangka wujud kerjasama babagan seni pertunjukan ing antarane Pemkot Yogyakarta lan Pemkab Badung lumantar Dinas Kebudayaan.

“Jogja lan Bali padha-padha nduweni latar sejarah seni budaya,” ujare Yetti kanthi pangajab tim seni lan budaya Kabupaten Badung mengkone bisa nganaake pentas ing kutha Yogyakarta.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gde Eka Sudarwitha, menehi apresiasi lan atur panuwunan jalaran antuk pangalembana kapilih dadi papan pagelaran wayang musikal Brubuh Alengka.

PAWARTOS LIYANE: Pagelaran Kraton Ngayogyakarta, Panca Gana Sarira Tunggal

Mula dheweke nduweni pepinginan kerjasama babagan kabudayan sing wis lumaku ing sawetara iki bisa kaleksanan sateruse.

Sudarwitha nyebutake kanggone Bali lan Yogyakarta budaya ora mung migunani minangka piranti mbangun karakter nanging uga sarana mbentuk jati dhiri masarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *