Prajurit Kraton Ngayogyakarta: Prajurit Dhaeng

oleh -68 Dilihat
Prajurit Dhaeng. (kratonjogja.id)

JogloMataram.Com – Ageman utawa busana Prajurit Kraton Ngayogyakarta, satemene wis ana wiwit jaman Pangeran Mangkubumi rikala madeg paprangan nglawan VOC utawa kumpeni Landa.

Duk rikala jamane Pangeran Mangkubumi, busanane para prajurit, nganggo clana, bebed jarik, klambi sikepan, udheng lan keris.

Nanging, kepriye corak busanane para prajurit iku ngalami owah gingsir, nganti kan ana ing wektu saiki.

PAWARTOS LIYANE: Lungguh Becak Nonton Layar Tancep, Sensasi Festival Kotabaru

Salah sijine bregada prajurit Kraton Ngayogyakarta yaiku Prajurit Dhaeng.

Prajurit Dhaeng satemene wis ana wiwit taun 1763. Nanging sadurunge madege Kraton Ngayogyakarta, prajurit saka tlatah Makasar wis ana ing Mataram wiwit jaman Sunan Amangkurat II ing Kartasura.

Banjur ing jaman Kraton Ngayogyakarta, prajurit saka Makasar iki uga ana. Malah ing jaman Sri Sultan Hamengku Buwana I nganti Sri Sultan Hamengku Buwana III mapan ing sajerone Baluwarti.

PAWARTOS LIYANE: Nyekel Garpu Nyruput Bir Plethok ing Kotabaru

Nanging wiwit Sri Sultan Hamengku Buwana IV, kapapanake ing sa jabane Baluwarti, ing sa kidul kulone beteng. Papan iku saiki diarani Dhaengan.

Prajurit Dhaeng, migunaake dwaja kang aran Bahningsari lan tumbak dwaja aran Kyai Jatimulya ana kang nyebut uga Kyai Dhoyok.

Busanane Prajurit Dhaeng, topi mancung warna ireng kapasangan bulu-bulu utawa wulu ing sisih tengen topi, klambi sikepan warna putih kanthi tumpal warna abang ing dhadha, rasukan lebet warna putih, sayak paju telu warna abang lapis telu plisir emas (kanggone Panji lan Sersan), utawa warna putih kanthi plisir perak kanggo jajar tumbak.

PAWARTOS LIYANE: Dipepeling, Brandhu Iku Ngundang Bebaya

Lonthong cindhe kembang utawa biru polos, kamus ireng, timang, selempang buntal kanggo Panji lan sing ngasta gendera.

Keris gayaman, nanging kanggo prajurit tumbak megunaake keris branggah.

Uga anane plisir abang ing clana panjang. Sepatu tali warna ireng

Sanjatane, keris tumbak (waos) lan bedhil sarta pedang kanggo Panji.

PAWARTOS LIYANE: Pengin Ngerteni Upaya Mahyudin Njaga Budaya Melayu Ing Jogja? Iki Bukune

Dene ungel-ungelane tambur, ketipung, suling, bedhe cacah loro gedhe lan cilik, kecer lan pui-pui.

Gedhing kanggo baris Kenaba kanggo lampah pacak lan Ondhal-andhil kanggo lampah rikat utawa mars lan Beganjar kanggo caos kurmat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *