Bupati Sleman Rawuh Ing Pengetan 75 Taun Dumadine Kalurahan Donoharjo

oleh -78 Dilihat
Bupati Sleman (nganggo kebaya abang) rawuh ing Donoharjo.

JogloMataram.Com — Panjenengane Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, ing dina Ngaat (16/7) rawuh ing pengetan 75 taun dumadine Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik.

Kanggo ngregengake pengetan, salah sijine dianaake kirab budaya.

Kirab kawiwitan saka Bale Padhukuhan Bakalan, banjur dipungkasi  ing Bale Kalurahan Donoharjo.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo ngendika, kirab budaya iku bisa kanggo njaga lestarine budaya lan uga kanggo njaga tetep guyub rukune warga.

PAWARTOS LIYANE: Aja Lali, Nonton Festival Layangan Internasional JIKF 2023 ing Parangkusumo Bantul

“Iki mujudake gotong royong budaya sing tetep kudu dijaga lestarine,” ngendikane Bupati.

Bupati Sleman iku uga nyengkuyung anane kirab. Ing papan iku, Bupati paring penget utawa pepeling marang kabeh warga mligine para wira anom supaya tetep gumregah lan tumandang njaga lestarine budaya lan tatacara sing dianut warga ing kono.

“Supaya warga uga duwe rasa handarbeni lestarine budaya,” ngendikane Bupati.

Dene Lurah Donoharjo, Hadi Rintoko ngendika yen kirab kang disebut Kirab Budaya Bedhol Praja iku mungkasi rerangkene pengetan dumadine Kalurahan Donoharjo.

PAWARTOS LIYANE: Landa Ngaku Salah, Reca Singasari Bali Marang Indonesia

Kalurahan Donoharjo kang madeg ing taun 1946 iku kadadeyan saka patang kalurahan, yaiku Kalurahan Suruh, Kalurahan Balong, Kalurahan Tanjung lan Kalurahan Karanglo.

Dene sing ngasta dadi Lurah Donoharjo sing sepisanan yaiku R. Noto Sukardjo (swargi) iya sing kondhang nate dadi anggota DPR RI. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *