Nguri-uri Budaya lan Nuladhani Pitutur Luhur Ing Upacara Bathok Bolu

oleh -148 Dilihat
oleh
Upacara adat Bathok Bolu ing Purwomartani Kalasan. (istimewa)

JogloMataram.Com—Pitutur luhur, kanyata dadi bab kang penting kanggone warga utawa masyarakat zaman sak iki. Utamane kanggo kawula muda kang saben dinane glumut marang bab-bab sing ana gandheng cenenge karo kemajuane jaman.

Nanging, ing DIY klebu Kabupaten Sleman, upaya kanggo nglestareke budaya lan nuladhani pitutur utawa piwulang luhur isih terus kalaksanan. Salah sijine yaiku lumantar upacara adat Bathok Bolu, sing dilaksanaake ing Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan. Persise manggon ing Padukuhan Sambiroto.

Tahun iki, upacara adat Bathok Bolu, wes kalaksanan, Kemis (27/7/2023) bengi. Upacara adat iki, karawuhan dening Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo lan sak perangan pangarsa pamarintahan Kabupaten Sleman.

Paring pangandikan rikala mbuka acara budaya iki, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo ngendika yen upacara adat Bathok Bolu sing dilaksanaake dening masyarakat Padukuhan Sambiroto, Kalurahan Purwomartani, Kalasan wes mlebu lan kacathet ing Calendar of Event Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

Pawartos liyane: Suran mBah Demang ing Kalurahan Banyuraden

Bupati nyengkuyung marang upacara adat Bathok Bolu iki, sing ngwujudake tekad lan semangate warga Sambiroto kanggo nglestareke budaya lan paugeran utawa pranata cara sing mlaku ing masyarakat. Saengga sak banjure masyarakat bisa neladhani pitutur-pitutur luhur para sesepuh.

“Aku njaluk upacara adat kaya mangkene bisa uga ngraketke sesambungane warga ing Padukuhan Sambiroto kene,” ngendikane Bupati.

Lurah Purwomartani, Semiono ngandhake, upacara adat sing uga wujud acara merti dusun iki wes kalaksanan kaping 32. Upacara adat Bathok Bolu kalaksanan saben taun, saben tanggal 9 wulan sura ing penanggalan Jawa.

Maneka acara dilaksanaake mbarengi upacara adat ini. Ing antarane ziarah kubur ing makam sesepuh Padukuhan Sambiroto, kirab gunungan, beksan tradisional, pasar malam, lan pentas wayang kulit.

Pawartos liyane: emetri Kali Progo ing Bantul Yogyakarta

“Acara iki dilaksanaake uga kanggo neruske upacara adat supaya dimangerteni dening kawula muda. Supayane tembe mburi kawula muda gelem cawe-cawe nglestareke budaya kang kebak dening piwulang utawa pitutur luhur,” kandhane Semiono. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *