Paguyuban Karawitan Langen Rini ing Nglipar terus Nglestareake Kabudayan Ngayogyakarta

oleh -231 Dilihat
INDRIYATNA Pimpinan Paguyuban Karawitan Langen Rini salah sijining penabuh kendhang uga nyemangati warga Nglipar nyengkuyung nguri-uri kabudayan Jawa lan aksara Jawa. (Foto JogloMataram.Com/Abbas)

JogloMataram.Com–Paguyuban Karawitan Langen Rini ing Nglipar Kidul, Kelurahan Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus nglestareake seni tradhisional Ngayogyakarta.

Nanging paguyuban karawitan Langen Rini saka Nglipar kuwi isih nganggo gamelan apa anane. Ana alat sing kudu dilengkapi supaya gendhing-gendhing sing dimainake dadi sempurna.

Paguyuban karawitan Langen Rini pimpinan Indriyatna SSn kuwi wis nduweni anggota 44 uwong.

Pawartos liyane: Tiwul Nglipar Wisata Kuliner ing Gunung Kidul

“Kula kalian rencang-rencang kagungan harapan kalian pemerintah supaya saget biantu nglengkapi peralatan kagem kegiatan karawitan,” penjaluke Indriyatna, Ahad.

Indriyatna kadapuk pimpinan karawitan Langen Rini amerga miwiti nerusake karawitan ing Nglipar Kidul saka para leluhure.

Warga Nglipar Kidul percaya lan yakin paguyuban sing uwis ngadek saka taun 2002 kuwi bisa njaga lan nguri-nguri kabudayan Ngayogyakarta.

Ora ming karawitan. Indriyatna uga gawe sekolah umum gratis aksara jawa kanggo warga setempat.

WIYAGA karawitan Langen Rini ora ming dipandegani marang yuswa sepuh nanging uga para setri enom sing nduweni cita rasa seni lan budaya Ngayogyakarta. (foto joglomataram.com/abbas)

Sekolah aksara jawa kuwi kanggo bocah-bocah lan warga sing gelem nguri-uri basa Jawa.

Indriyatna utawa Totok, nyiapake panggonan ing omahe kanggo kegiatan aksara lan budaya Jawa kanggo sapa wae sing gelem melu.

Warga ngendi wae oleh melu sinau aksara jawa utawa sinau karawitan bareng kanca-kanca liayane.

“Menika sampun taunan amargi prihatin kaliyan kabudayan Jawa ingkang sampun dilaleake tiyang enem,” ucape Totok.

Totok ngakoni pancen ora gampang bisa gawe paugeran babagan nguri-uri kabudayan Jawa khususe budaya Ngayogyakarta.

Pawartos liyane: Dramatic Reading “Menyambut Sang Nyai” Ing Wulan Suro

Totok ora kerja dewe. Kepala Desa Nglipar, Samsuri SPd uga biantu uoayane Totok njaga lan nglestareake kabudayan Jawa.

“Paguyupan karawitan Langen Rini menika sampun nguri-uri saking taun 2002. Nanging tasih kathah kekirangan anggenipun saget lancar latihan amergi gamelan mboten lengkap,” pituture Kepala Desa Nglipar, Samsuri.

Samsuri salah sijining Kepala Desa ing Kapanewon Nglipar sing paling semangat pingin ndadeake desane dadi desa budaya lan wisata.

Iki dadi tantangane Samsuri ndadeake Desa Nglipar bisa dikenal luwih luas ing mancanegara.

Samsuri terus mikirake piye suapayane paguyuban karawitan ing Nglipar bisa dadi sala sijining penggerak perekonomian ing desane.

“Bismillaah mugi Nglipar saget dados desa budaya lan wisata sahingga saget ningkatake perekonomian masarakat,” ucape Samsuri.

Miturut Samsuri, bisa ndadeake desa budaya lan wisata ora bisa dewe. Kudu bareng-bareng. Sebab, sambunge Samsuri, iki uga butuh kesadarane warga nyengkuyung melu nguri-uri kabudayan Jawa.

ANGGOTA Karawitan Langen Rini nalika nabuh gambang ing omah limasan jawa panggonane Indrayatna. (foto joglomataram.com/abbas)

Paguyuban karawitan Langen Rini seminggu pisan latihan kanggo nglanyahake nggamel. Sementara iki konsumsi kanggo latihan isih urunan.

Warga Nglipar nduwe pengarep-arep desane bisa ditekani wisatawan. Wisatawan bisa dolan lan nginep ing Nglipar ngrasaake suasana desa adoh saka kutha.

Ora ming ndelok lan nglaras gendhing Jawa, pemadangan ing Nglipar uga beda. Wisatawan bisa pit-pitan utawa heking blusukan desa dipandu karo petugas wisata.

“Mangga sami rawuh dateng Nglipar menikmati suasana desa,” pungkase Kepala Desa Nglipar, Samsuri. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *